transparent logo del av Enter redovisning AB Stockholm

Enter Redovisning - Din partner för bokföring i Stockholm

Välkommen till Enter Redovisning, din pålitliga partner för bokföring i Stockholm. Vi är en etablerad bokföringsbyrå som erbjuder professionella redovisningstjänster och kvalificerad rådgivning till små och medelstora företag. Med vårt dedikerade team av erfarna ekonomer och vår långa erfarenhet i branschen är vi här för att hjälpa er att skapa ordning och reda i er företagsekonomi.

Vad är bokföring?

Bokföring är en systematisk process för att registrera, dokumentera och rapportera företagets ekonomiska transaktioner. Det innebär att noggrant föra och organisera information om företagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Genom bokföringen skapas en löpande bokföring där alla affärshändelser registreras i kronologisk ordning och i enlighet med god redovisningssed.

Bokföring

Varför behöver man bokföra?

Delvis finns det en bokföringslag som berättar om hur och vad man som företagare behöver bokföra.

Lagen finns till för att bokföring spelar en avgörande roll i att övervaka och styra företagets ekonomi. Det gynnar alltså dig som företagare, eftersom att du får koll på utgifter och intäkter. Vilket underlättar till att fatta rätta och informerade beslut om framtiden.

Genom att noggrant dokumentera intäkter, kostnader och andra ekonomiska händelser får företagsledningen en tydlig och objektiv bild av företagets ekonomiska hälsa och prestationer.

Stämmer något av detta
in på dig?

  • Tycker att det är svårt att bokföra & osäker om man gör rätt
  • Vill kunna lägga mer tid på andra saker
  • Företaget växer så att det är omöjligt att hinna med bokföringen
  • Spara på kostnader
  • Vill få kontroll över företagets ekonomi

Kontakta då oss
vi hjälper er!

Kontaktförmulär

Fördelar med att låta Enter hantera er Bokföring i Stockholm

Vi på Enter erbjuder omfattande bokföringstjänster som hjälper företagare i Stockholm att effektivt hantera sin bokföring och uppfylla sina ekonomiska skyldigheter. Här är några sätt Enter kan stödja företagare med bokföring i Stockholm:

Professionella bokföringsexperter

Vi på Enter är ett team av erfarna bokföringsspecialister som är kunniga om de specifika regler och lagar som gäller för bokföring i Stockholm. Vi ser till att skapa och underhålla en korrekt och aktuell bokföring som uppfyller alla lokala krav.

Anpassade bokföringstjänster

Vi förstår att varje företag har unika behov när det gäller bokföring. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som kan anpassas efter företagets storlek, bransch och specifika krav. Vi arbetar även i Enter-Online som är en digital portal som underlättar i många led och ger företag ett enkelt sätt att få en överblick hur det går för företaget.

Oavsett om det handlar om grundläggande bokföring eller mer avancerade behov som momsredovisning eller löneadministration, kan Enter anpassa våra tjänster för att passa alla tänkbara behov.

Säker lagring av bokföringsdata

Eftersom att det finns regler och bestämmelser om hur och hur länge bokföringsdata ska lagras, kan vi tillhandahålla säkra och pålitliga system för lagring och backup av dokumentation. På så sätt kan man som företagare vara trygg med att viktig ekonomisk info är säker och tillgänglig vid behov.

Jean Haddad är grundare av Enter redovisning

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Jean Haddad är grundare av Enter redovisning

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Bokföringsregler i Stockholm

Bokföring i Stockholm följer i stort sett de nationella regler och föreskrifter som fastställts av Skatteverket och Bokföringsnämnden. Dessa regler inkluderar:

Bokföringslagen: Bokföringslagen (1999:1078) fastställer de grundläggande kraven för bokföring i Sverige. Den innehåller bestämmelser om att föra en ordnad bokföring, registrera alla ekonomiska transaktioner och upprätta årsredovisningar.

Årsredovisningslagen: Årsredovisningslagen (1995:1554) reglerar upprättandet av årsredovisningar och finansiella rapporter för företag. Den fastställer krav på vad som ska redovisas, när rapporterna ska lämnas in och vilka uppgifter som måste ingå.

Specifika krav och normer för företag i Stockholm

Lokala skatter och avgifter: Det som kan skilja sig för företag i Stockholm är exempelvis kommunspecifika skatter och avgifter som företag måste följa. Det kan inkludera kommunala skatter och avgifter som tillämpas specifikt i Stockholm.

 

Branschspecifika regler: Vissa branscher eller yrkesgrupper kan ha sina egna specifika regler och föreskrifter för bokföring. Det kan inkludera särskilda redovisningskrav eller rapporteringsstandarder som är relevanta för verksamheten.

Stockholm

Hjälp med bokföring i Stockholm

Vi på Enter finns här för att ta ett förutsättningslöst möte om hur vi kan hjälpa er med er bokföring. Oavsett om ni är ute efter bokföring till fast pris, önskar hjälp med löpande bokföring eller en skräddarsydd lösning kan vi hjälpa er vidare!  Vi är en komplett redovisningsbyrå, så tveka inte att höra av er till oss om era frågor kring bokföring i Stockholm! 

transparent logo för enter AB Stockholm

Enter Redovisning AB Box 7337 103 90 Stockholm
Besöksadress
Kungsgatan 8
111 56 Stockholm

Ring oss här

Maila oss här

Transparent ikon
Enter Redovisning är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

Logga in