Lönehantering

Lönehantering

Enter Redovisning är en ledande redovisningsbyrå i Stockholm, som specialiserat sig på att hjälpa företag med experttjänster för lönehantering. Vi förstår vikten av korrekt lönehantering för alla företag och skapar effektiva lönehanteringssystem som delar ut de anställdas löner och förmåner.

Compliance

Ett av de viktigaste sätten vi hjälper våra kunder är att se till att deras lönehanteringssystem uppfyller alla relevanta standarder inom compliance. Vårt team av experter har lång erfarenhet och är insatta i de senaste lönereglerna och standarderna, och vi kommer att arbeta nära dig för att säkerställa att ditt lönehanteringssystem överensstämmer med alla relevanta lagar och förordningar.

Detta minskar inte bara risken för fel utan säkerställer också att ditt företag ses som förtroendeingivande i medarbetarnas och andra intressenters ögon.

Automatisering

Vi hjälper också ditt företag genom att automatisera ditt lönehanteringssystem. Vi förstår att lönehantering kan vara tidskrävande och komplex, och vi erbjuder lösningar för att automatisera processen och göra den mer effektiv.

Vårt team kommer att arbeta med dig för att identifiera områden i lönehanteringsprocessen som kan automatiseras och utveckla en lösning som bäst passar dina affärsbehov. Detta kommer inte bara att spara tid utan också minska risken för fel.

Detta kommer att öka lönsamheten i företaget get att vi:
  • sköter allt digitalt och därmed tar bort onödigt pappersarbete
  • förminskar mängden arbetstimmar på manuellt arbete genom att använda moderna system
  • ökar tilliten i företagets ekonomisystem genom att vi implementerar ett robust, användarvänligt och modernt system

Rapportering

Vi förser våra kunder med korrekta och tillförlitliga lönerapporter regelbundet. Dessa rapporter hjälper dig att hålla dig informerad om dina anställdas ersättningar och förmåner, och kommer också att ge värdefulla insikter om dina lönekostnader.

Vårt team av experter kommer att arbeta nära dig för att säkerställa att rapporterna är skräddarsydda för dina specifika affärsbehov och att de är lätta att förstå. Med andra ord kommer du alltid kunna känna dig trygg med att du har tillgång till information om hur det går i företaget på ett lättförståeligt sätt.

Skräddarsydda lösningar

Vi förstår att varje företag är unikt och att ni kan ha en lönemodell som inte är lik de flesta andra företagen. Det är därför vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta de specifika behoven hos var och en av våra kunder.

Vårt team av experter kommer att arbeta nära dig för att förstå din verksamhet och skapa en lönehanteringsplan som passar ditt företags storlek, struktur och bransch.

Vi anpassar lönehateringen till ert företag genom att:
  • använda oss av system som är helt anpassningsbara till olika lönemodeller, industrier och företagstyper
  • arbeta med experter som har erfarenhet av att jobba inom olika industrier och företag som har olika storlekar
  • identifiera flaskhalsar och utvecklingspotential och rutiner i företaget för att kunna jobba så effektivt som möjligt.
Oavsett storleken och formen på ditt företag kommer vi att arbeta tillsammans för att utveckla en lönehanterings-lösning som passar ditt företag perfekt.

Våra lönehanteringstjänster inkluderar allt från att sätta upp och underhålla personalregister, beräkna och bearbeta löner och hantera alla skatte- och compliance-ärenden. Vi säkerställer också att dina anställda får korrekt betalt i tid, och att företaget följer alla myndighetsrutiner.

Vi förstår att det kan vara överväldigande att hänga med i de ständigt förändande skattelagarna, särskilt för småföretagare. Det är därför vi tar på oss bördan av compliance, så att du kan fokusera på att växa ditt företag. Vi använder den senaste tekniken för att hålla din löneinformation säker och korrekt.

Skatter och sociala avgifter

Vi kan hjälpa ditt företag med samtliga frågor om skatter och sociala avgifter under lönehanteringen. Vårt team av experter har en lång erfarenhet inom skattefrågor och vi kommer att arbeta nära dig för att säkerställa att ditt lönehanteringssystem följer Skatteverkets regler bokföring och lönehantering

Genom att arbeta med Enter Redovisning kan företag dra nytta av vår expertis inom lönehantering och dra nytta av de olika tjänster vi erbjuder. Vi är dedikerade till att förse våra kunder med de bästa lönehanteringstjänsterna i Stockholm, och vårt team av experter är alltid tillgängliga för att svara på alla frågor du kan ha. 

Behöver du hjälp med något annat än lönehantering? Enter Redovisning kan också hjälpa ditt företag med löpande bokföringlönehantering och bokslut.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med lönehantering.

Kontaktförmulär