transparent logo del av Enter redovisning AB Stockholm

Noggrann redovisning sedan 1991

Välkommen till
Enter Redovisning

Välkommen TILL

Enter Redovisning

Vi är angelägna om ge våra kunder mervärde för vi vet att de valt oss framför våra konkurrenter, vi tar initiativ och ansvar för det vi gör och strävar ständigt efter lösningar som gör det enklare för våra kunder att växa och driva sina företag och minimera administrationen. Vårt team av konsulter har hög kompetens och starkt engagemang där vi respekterar varandra och våra kunder för att nå goda resultat.

Redovisning Stockholm
transparent logo del av Enter redovisning AB Stockholm

Vad erbjuder
Enter Redovisning?

Vi hjälper företag att växa.  En bra ordnad redovisning är ett av de viktigaste instrumenten för företagaren att driva ett framgångsrikt företag och ett centralt underlag för att fatta korrekta beslut.

transparent ikon med frågetecken

Varför anlita
Enter Redovisning?

Vi vänder oss till små och medelstora företag och vet vad kvalité och kostnadseffektivitet innebär för dem. Hos Enter Redovisning har vi kompetensen och kunnandet för ett långsiktigt samarbete.

transparent ikon

Logga in på
Enter-Online

Här loggar du in till Enter-Online. Genom tjänsten får du en överblick över din bokföring och håller dig enkelt uppdaterad över hur ditt företag går. Vill du också använda tjänsten Enter-Online,

Om OSS

Enter Redovisning är en etablerad leverantör av redovisningstjänster och rådgivning. Verksamheten har funnits sedan 1991. Många av de tjänster vi erbjuder har skapats genom att ha starka kärnvärden och vår vilja att anamma ny teknik och nya arbetssätt. 

Som med alla professionella leverantörer av redovisningstjänster, är våra konsulter vår främsta tillgång. Vi tror bestämt att vi bara kan följa vår filosofi, att ge utmärkt service, om vi rekryterar och utvecklar bra människor. Vårt förhållningssätt är alltid personligt och långsiktigt. Vårt stöd är varaktigt och möjliggör för våra kunder att nå sina mål. Vårt utbud av tjänster är sällsynt för ett företag av vår storlek, beroende på styrkan i vår organisation och vårt åtagande att leverera de tjänster våra kunder kräver. 

Våra tjänster

Effektiv redovisning

Vi på Enter Redovisning strävar efter att bli så bra som möjligt på det vi gör. En bra ordnad redovisning är ett av de viktigaste instrumenten för företagaren att driva ett framgångsrikt företag och ett centralt underlag för att fatta korrekta beslut.

Våra tjänster omfattar:

Redovisningstjänster

Vi kan erbjuda en mängd olika tjänster. Vi hjälper er bland annat med bokföring, årsbokslut och deklaration samtidigt som du kan känna dig trygg med att vi löser ekonomiarbetet och att du får bästa möjliga rådgivning.

Lönehantering

Lönehantering är ett komplicerat område men det är även ett område med stor effektiviseringspotential. Våra konsulter hanterar löneadministrationen för företag med alltifrån en anställd till flera hundra. Vi arbetar i moderna system för löneberedning, tid- och reseräkningsrapportering. Med oss får ni en effektiv samarbetspartner, vilket både minskar kostnaderna och förenklar ditt företags lönehantering.

Interimslösningar

Du kan använda oss som resurs när det uppstår behov vid verksamhetsförändring eller om du behöver se över och utveckla rutiner i ekonomifunktionen. Våra erfarna konsulter kan ersätta ekonomichef, redovisningsekonomer eller controller och är vana vid att snabbt sätta sig in i jobbet, kan stötta er verksamhet med förslag på att förbättra organisera och effektivisera ert arbete så att ni får ut ännu mer av er ekonomiska rapportering.

Digitala lösningar

Vi har kunskapen att stödja dig i hela processen av digitalisering och vägleder dig och ditt företag i den takt som önskas till en unik digital lösning, från fysiska papper till digitalt, från första verifikation till färdig årsredovisning

Bokföring är en viktig aspekt för alla företag, och en professionell redovisningsbyrå tillhandahåller ett brett utbud av tjänster. Allt för att hjälpa företag att hantera sin ekonomi och säkerställa att man följer samtliga gällande regelverk. Vi kan hjälpa er med följande bokföringstjänster:

Praktisk Löpande redovisning

Att upprätthålla korrekta register över finansiella transaktioner är avgörande för alla företag. Enter redovisning säkerställer att alla finansiella transaktioner registreras korrekt och i rätt tid. Detta inkluderar registrering av alla intäkter, utgifter och betalningar för att säkerställa att de finansiella rapporterna återspeglar verksamhetens finansiella ställning. Läs mer om just löpande bokföring.

Bokslut

Enter Redovisning hjälper företag att förbereda finansiella rapporter, inklusive balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser. Detta ger en tydlig bild av verksamhetens finansiella ställning, inklusive dess tillgångar, skulder och kassaflöde.

Vi säkerställer att dessa rapporter är korrekta, aktuella och i överensstämmelse med redovisningsstandarder. Klicka för att läsa mer om bokslut.

Årsredovisningar och deklarationer

Vi kan hjälpa till med att upprätta årsredovisningar, som är en viktig del av ekonomiavdelningen för många företag. Dessa rapporter ger information om verksamhetens ekonomiska resultat under det senaste räkenskapsåret. Vi hjälper er även att upprätta inkomstdeklarationer.

Rådgivning, analyser, finansiell och operativ ledning

Vi ger värdefulla råd och analyser för att hjälpa företag att fatta välgrundade beslut om sin ekonomiska och operativa förvaltning. Detta inkluderar ekonomisk planering, budgetering och prognoser, identifiering av var företaget kan göra kostnadsbesparingar samt implementering av finansiella kontroller.
Många av våra kunder har fått en stor använding av våra råd om operativ ledning, inklusive lagerhantering och kostnadsredovisning.

Lönehantering är en avgörande del av alla företags ekonomiavdelning. Enter Redovisning hjälper företag med denna komplexa och tidskrävande uppgift genom att tillhandahålla en rad tjänster.

Vi ser till att alla anställda får korrekt betalt och i tid. Detta inkluderar:
 • Beräkning av lön och löneutbetalningar.
 • Upprättande av lönebesked.
 • Hantering av avdrag och avgifter såsom skatter, pensioner, sjukdagar och försäkringar.

Juridik

Att följa arbetslagar och regler är avgörande för att undvika påföljder. En professionell redovisningsbyrå kan:
 • Ge vägledning kring löner och timanställningar, personalförmåner samt andra juridiska krav.
 • Hjälpa med att förbereda och arkivera rapporter samt formulär.

Råd och analys

Vi hjälper våra kunder genom att ge värdefulla råd och analyser så att de kan fatta välgrundade beslut om sin löne- och ersättningshantering. Detta inkluderar:
 • Ekonomisk planering, budgetering och prognoser.
 • Identifiering av kostnadsbesparings-möjligheter och implementering finansiella kontroller.
 • Driftledningsrådgivning, såsom personalplanering och kostnadsredovisning.

Finansiell och operativ ledning

Enter Redovisning hjälper till med finansiell och operativ förvaltning för att hjälpa företag att optimera sina löne- och övriga driftkostnader och förbättra deras övergripande ekonomiska resultat. Detta inkluderar:
 • Granskning av bokslut, årsredovisningar och andra finansiella dokument.
 • Rådgivning för ekonomisk och operativ ledning.
Sammanfattningsvis hjälper vi företag med ekonomin genom att tillhandahålla en rad tjänster såsom lönehantering, juridisk och ekonomisk rådgivning samt operativ förvaltning. Genom att låta oss ta hand om era löner på företaget sparar ni tid och resurser. Utöver kan du som företagare känna dig trygg med att lönerna betalas i tid och att vi säkerställer att arbetslagar och regler följs.

Enter är en redovisningsbyrå som specialiserat sig på att tillhandahålla interimslösningar för företag. Oavsett om du är i behov av en ersättare för en ekonomichef, redovisningsekonom kan våra konsulter gå in och ge den hjälp din organisation behöver.

Snabb inlärning och implementering

En av de största fördelarna med att arbeta med våra konsulter är deras förmåga att lära sig snabbt och börja ge assistans direkt. Vi förstår att när du är i behov av interimslösningar är tiden avgörande. Våra konsulter kommer att arbeta nära ditt team för att förstå dina specifika behov och komma igång.

Expertis inom olika branscher

Våra konsulter har en bred erfarenhet och är väl insatta i olika branschers redovisnings behov. Oavsett om du är inom detaljhandeln, produktions- eller tjänstesektorn har vi expertis som hjälper dig att navigera i de unika ekonomiska utmaningarna i din bransch.

Kostnadseffektiva lösningar

Interimslösningar kan vara ett kostnadseffektivt sätt att möta ekonomiska behov i din organisation. Våra konsulter kommer att arbeta nära dig för att förstå din budget och tillhandahålla lösningar som passar dina ekonomiska begränsningar.

Flexibilitet

Vi förstår att varje organisations behov är unika. Det är därför vi erbjuder flexibla lösningar som kan skräddarsys för att möta ditt företags specifika behov. Oavsett om du behöver en konsult för några veckor eller flera månader kan vi tillsammans med dig skapa en lösning som passar dina behov.

Nyckeltjänster

Våra nyckeltjänster inkluderar ekonomistyrning, kontroll och redovisning. Vi kommer att arbeta nära dig för att förstå dina specifika behov och tillhandahålla lösningar som hjälper din organisation att blomstra. Vi kan också ge stöd för ekonomisk planering och analys, budgetering och prognoser.

Sammanfattningsvis ger Enter Redovisning företag en kostnadseffektiv, flexibel interimslösning för deras ekonomiska behov. Våra konsulter har en bred erfarenhet, kan lära sig snabbt och kan snabbt börja ge hjälp i organisationen. Vi är här för att hjälpa din organisation att blomstra.

Enter Redovisning är en redovisningsbyrå som specialiserat sig på att hjälpa företag med deras digitala lösningar. Vi förstår vikten av att ha en välfungerande ekonomiavdelning och den roll den spelar för att göra ett företag mer effektivt.

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att implementera användarvänliga redovisningssystem och få bort pappersarbetet på kontoret.

Fördelar med digitalisering

Vi har hjälpt många företag med att digitalisera deras ekonomiavdelning och vi har sett många förbättringar genom åren hos våra kunder.
 • Det minskar behovet av fysiskt lagringsutrymme, vilket gör det lättare att komma åt viktiga dokument.
 • Det ökar också hastigheten och noggrannheten för datainmatning, vilket minskar risken för fel.
 • Digitala lösningar gör det också lättare att dela information med andra avdelningar inom ett företag och med externa parter som revisorer och skattemyndigheter.

Våra tjänster

På Enter Redovisning erbjuder vi en rad digitala lösningar för att möta våra kunders specifika behov. Våra tjänster inkluderar:
 • Digitala redovisningssystem: Vi kan hjälpa våra kunder att implementera användarvänliga redovisningssystem som kan nås från var som helst, när som helst.
 • Detta gör det enklare för kunder att spåra sina ekonomiska resultat och fatta välgrundade beslut.
 • Molnlagring: Vi kan hjälpa våra kunder att installera molnlagringslösningar för att säkert lagra viktiga dokument. Detta eliminerar behovet av fysiskt lagringsutrymme och gör det enkelt att dela dokument med andra parter.
 • E-fakturering: Vi kan hjälpa våra kunder att sätta upp e-faktureringssystem, vilket kan påskynda faktureringsprocessen och minska risken för fel.

Varför välja oss?

På Enter Redovisning har vi ett team av experter som är väl insatta i digitala lösningar. Vi förstår vikten av att hålla jämna steg med den senaste tekniken och är engagerade i att hjälpa våra kunder att ligga steget före. 

Vi tar oss tid att förstå våra kunders specifika behov och skräddarsyr våra lösningar för att möta dessa behov. Vårt mål är att få ekonomiavdelningen att fungera smidigt och få våra kunders företag att drivas mer effektivt. Vårt fokus är användarvänlighet!

Sammanfattningsvis är Enter Redovisning en pålitlig redovisningsbyrå som kan hjälpa företag med deras digitala lösningar. Vi förstår vikten av att ha en välfungerande ekonomiavdelning och den roll den spelar för att göra ett företag mer effektivt. Med våra användarvänliga redovisningssystem och molnlagringslösningar kan vi hjälpa våra kunder att uppnå detta och få deras företag att drivas mer effektivt. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att bli digitalt!

Jean Haddad är grundare av Enter redovisning

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Jean Haddad är grundare av Enter redovisning

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

John Doe

Codetic

Kontakt

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Vi kanske har lösningar som passar ert företag och arbetssätt?

Kontaktförmulär

transparent logo för enter AB Stockholm

Enter Redovisning AB
Box 7337
103 90 Stockholm

Besöksadress
Kungsgatan 8
111 43 Stockholm

Ring oss här

Maila oss här

Enter Redovisning är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

Logga in

Created by Innotamia AB